Home zzp-centrum.nl » Fiscaal (belasting) » Aftrekposten
PDF Print E-mail

Aftrekposten

Als ondernemer heeft u recht op verschillende aftrekposten. Voor startende ondernemers heeft de belastingdienst echter nog een aantal interessante startersfaciliteiten in het leven geroepen.

Op deze pagina worden de verschillende soorten aftrekposten besproken zoals: Met aftrekposten kunt u uw belastbaar inkomen verlagen en hoeft u dus minder belasting te betalen, wat we natuurlijk allemaal graag willen!
Aan het gebruik van aftrekposten zijn echter voorwaarden verbonden.

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost bij de berekening van de winst. U komt hiervoor in aanmerking als u het bedrijf zelf drijft (of samen met anderen) en voldoet aan het urencriterium (u besteed jaarlijks minimaal 1.225 uur aan uw bedrijf). De aftrek hangt af van de hoogte van de winst uit onderneming. Hoe hoger de winst, hoe lager de zelfstandigenaftrek. Ondernemers van 65 jaar en ouder mogen de helft van het bedrag aftrekken. De bedragen voor de berekening van de zelfstandigenaftrek kunt u hier bekijken.

Startersaftrek

De startersaftrek is een extra aftrek voor startende ondernemers. Deze komt bovenop de zelfstandigenaftrek en bedraagt € 2.110. Een ondernemer komt in aanmerking voor startersaftrek als hij recht heeft op zelfstandigenaftrek, in de voorgaande 5 jaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek toepaste en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming dreef. Een startende ondernemer kan dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.

Arbeidsongeschikheid

Als u arbeidsongeschikt bent en een eigen onderneming start, dan heeft u recht op een specifieke startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. Daarbij gelden andere andere criteria en bedragen.

Meewerkaftrek

Meewerkaftrek is een bepaald bedrag dat u van uw winst kunt aftrekken als uw partner onbetaald meewerkt in uw onderneming. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag dat u kunt aftrekken hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt.

Fiscale oudedagsreserve (FOR)

De fiscale oudedagsreserve (FOR) is een bepaald bedrag dat u opzij mag zetten om te sparen voor uw oudedagsvoorziening. Over dat bedrag hoeft u voorlopig geen belasting te betalen; u krijgt daarvoor uitstel van betaling. Een voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium. Jaarlijks kunt u maximaal 12% van de winst uit uw bedrijf reserveren. Het bedrag mag niet hoger zijn dan € 11.811 (2010) en mag niet hoger zijn dan uw ondernemingsvermogen. Met de for alleen heeft u nog geen oudedagsvoorziening.

Willekeurige afschrijving

Startende ondernemers kunnen de aanschafkosten van bedrijfsmiddelen 'willekeurig afschrijven'. Dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen hoeveel u afschrijft. Een voordeel van willekeurig afschrijven op de korte termijn is dat u door veel af te schrijven minder winst heeft (of zelfs verlies lijdt), waardoor u minder belasting betaalt of u zelfs belasting terug krijgt. De regeling geldt voor de eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), commanditaire vennootschap (cv) of maatschap en op voorwaarde dat de ondernemer recht heeft op startersafrek. Daarnaast gelden er voor deze regeling nog enkele aanvullende eisen.

Mkb-vrijstelling

De mkb-vrijstelling is een aftrekpost op de winst. Ondernemers hoeven geen belasting te betalen over 12% van de winst. De vrijstelling wordt berekend over de winst nadat deze is verminderd met de andere aftrekposten die voor ondernemers gelden (zoals zelfstandigenaftrek). De aftrekpost geldt voor alle ondernemers, dus ook voor deeltijdondernemers.

Investeringsaftrek

Naast de bovenstaande regelingen gelden nog een aantal algemene aftrekposten voor investeringen, de investeringsaftrek.

Meer informatie

Het valt niet te vermijden: Alle zelfstandig ondernemers krijgen te maken met belasting en de belastingdienst. De fiscus beoordeelt per geval of ...
Wanneer u omzet maakt, bent u bijna altijd verplicht uw klanten ...
Omzetbelasting - BTW »
Waar werknemers in loondienst loonbelasting betalen, betaalt u als ...
Inkomstenbelasting »

Deel dit met andere ZZP-ondernemers:

zzp-centrum.nl is een populaire informatie website die zelfstandige ondernemers inspireert!
Netwerken | De 5 gulden regels om te netwerken
zoek in de kennisbank
ZZP product & dienst
Urenregistratie met e-UrenFactuur.nl

Digitale urenregistratie en facturatie
Via e-UrenFactuur.nl kun je gemakkelijk online uren bijhouden en een factuur verzorgen richting je klanten.

e-UrenFactuur.nl  |  lees meer